ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี

0 ความคิดเห็น

การเลี้ยงวัวคืออะไร?

การเลี้ยงโคเป็นการปฏิบัติทางการเกษตรในการเพาะพันธุ์และเลี้ยงปศุสัตว์สำหรับเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากนม โดยทั่วไปแล้ววัวจะเลี้ยงบนทุ่งหญ้าที่มีหญ้า ในกระบวนการที่เรียกว่าการทำฟาร์มแบบทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ในบางกรณี วัวอาจได้รับเมล็ดพืชหรืออาหารเสริมอื่นๆ การเลี้ยงโคเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญในการจัดหาอาหารทั่วโลก

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 3
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 12

เมล็ดที่แนะนำ

การปลูกด้วยเมล็ดเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุดในการปลูก เกษตรกรใช้เทคนิคนี้สำหรับพืชอาหารสัตว์ที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดพืช เช่น หญ้ารูซี่ หญ้าตะเภาสีม่วง หญ้าอะทราทัม ถั่วฮามาตะ กอหญ้า เป็นต้น

การเตรียมดิน

การเตรียมดินจะต้องไถและบำรุงรักษาเศษหินหรืออิฐทั้งหมดจากแปลงทั้งหมดก่อนหน้านั้น เสร็จแล้วก็ไถดิน แล้วกลบดินให้ละเอียด หรือจะใช้จอบหมุนบดดินก็ได้ เนื้อดินละเอียดเหมาะสำหรับปลูกเมล็ดหญ้าขนาดเล็ก และการเตรียมดินให้เรียบร้อยช่วยให้เกียร์ที่ลงไปตัดหญ้าได้อย่างง่ายดาย ข้ามการสึกหรอของเครื่องได้เป็นอย่างดี

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 18
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 13

การเพาะปลูกหญ้าเลี้ยงวัวมี 2 วิธี ดังนี้

1. ปลูกโดยใช้เมล็ดโรยเป็นแถว

ทำระยะห่างระหว่างแถวตามสัดส่วนเพื่อกำจัดวัชพืชไปในตัว ขั้นแรก เตรียมเมล็ดพันธุ์ของคุณให้พร้อม ใช้ไม้ทำแถวทำร่องไว้โรยเมล็ด โดยร่องลึกไม่เกิน 1 ซม. อย่าลืมเว้นระยะห่างระหว่างต้น แต่ละต้น 30 -50 ซม. โรยเมล็ดของคุณไว้ตามแถวที่ขีดร่องไม้ไว้ ที่สำคัญไม่ต้องกลบเมล็ดพืช

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 15
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 14

2. ปลูกโดยวิธีหว่านเมล็ด

การหว่านเมล็ดให้กระจายเป็นวิธีเริ่มต้นที่ง่ายและประหยัดเวลามาก แต่ต้องย้ำว่าควรหว่านให้ทั่วถึง วิธีนี้จะทำให้ได้ผลผลิตที่แน่นกว้าวิธีแรก แต่จะยุ่งยากในการกำจัดวัชพืชมาก ถ้าให้แนะนำวิธีกำจัดที่ยุ่งยากน้อยหน่อยก็คือการ ตัดเพื่อปรับสภาพ ก็คือการตัดยอดหญ้าครั้งแรกทิ้งไปพร้อมวัชพืชซะ ลำดับถัดมาหญ้าจะโตเร็วกว่าวัชพืชแน่นอน แล้วมันจะปกคลุมวัชพืชได้ในที่สุด หรือไม่ก็ต้องไถเตรียมดินหลาย ๆ ครั้งซะก่อนเพื่อแน่ใจว่ากำจัดวัชพืชก่อนปลูกแล้ว

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 19
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 15

เมื่อหว่านเมล็ดแล้วไม่ต้องกลบเมล็ด แต่ควรเกลี่ยให้ผิวดินนิดหน่อยหลังจากโรยเมล็ด เพื่อให้เมล็ดได้สำผัสกับผิวดินทำให้เพิ่มอัตราการงอกเพิ่มขึั้น และที่สำคัญยิ่งดินชุ่มยิ่งเพิ่มยิ่งช่วยให้เมล็ดงอกเร็วขึ้น ยิ่งหว่านหลังฝนตกได้ยิ่งดี หรือจะรดให้ให้ชุ่มก่อนปลูกได้คือเริส

หากไม่หว่านเมล็ด ปลูกโดยการชำต้นกล้าหรือเอาท่อนพันธุ์ที่มีอายุมากกว่า 2 เดือนมาปักไว้ แนะนำเป็นพันธุ์ หญ้าแพงโกล่า หญ้าเนเปียร์ หญ้าบาน่า เพราะหญ้าเหล่านี้ไม่มีเมล็ดนั้นเอง

กรณีหญ้าที่ไม่ชอบน้ำขัง อย่าง หญ้าเนเปียร์ หญ้าบาน่า แนะนำให้ปลูกในที่ราบสูง หรือทำคูระบายน้ำก็ได้เช่นกัน ตัดก้านหญ้าเป็นชิ้น ๆ ควรตัดให้มีข้อต่อสองข้อ ให้ใส่ถุงปุ๋ย เก็บไว้ในที่ร่ม รดน้ำให้ดี ทิ้งไว้ค้างคืน 1 คืน ในช่วงเช้าให้ปลูกในแปลง ใช้ระยะห่างระหว่างหลุม 80 x 120 ซม. วางก้านในดินทำมุม 45 องศา ปล่อยให้ข้อต่อหนึ่งจมลงไปในดินแล้วเหยียบดินให้แน่น งามแน่นอนจ้าาาา

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 20
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 16

กรณีหญ้าที่ชอบน้ำขัง อย่าง หญ้าแพงโกล่า แนะนำให้ปลูกในที่ลุ่มให้เตรียมแปลงดินเป็นโคนตมได้เลยยิ่งดี ว่างท่อนหญ้าลงดินในแนวนอน และปิดถุงพลาสติกให้ท่อนพันธุ์จมลงไปในดิน แช่ดินไว้ประมาณ 7 วันแล้วปล่อยน้ำออกจากร่อง ลำต้นอ่อนจะยึดดินและแตกหน่อ หรือถ้าเป็นที่ราบให้ไถดินร่วนก่อน ว่างท่อนพันธุ์ให้ทั่วแปรงปลูกแล้วกลบด้วยดินเล้กน้อย หากเลือกปลูกหลังวันฝนตกได้ยิ่งดี เพราะหญ้าชนิดนี้เติบโตได้ดีในดินชื่น

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 17
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 17

เลี้ยงวัว 1 ตัวควรมีพื้นที่ปลูกหญ้ากี่ไร่ ?

ปริมาณหญ้าที่วัวตัวหนึ่งควรมีนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของทุ่งหญ้า หลักการง่ายๆ คือ วัวแต่ละตัวต้องการพื้นที่กินหญ้าประมาณ 2 เอเคอร์ อย่างไรก็ตาม อาจแตกต่างกันไปตามชนิดของหญ้าและช่วงเวลาของปี โดยทั่วไปแล้ว วัวต้องการการแทะเล็มประมาณ 4-6 ชั่วโมงต่อวัน

สำหรับหญ้าแทะเล็ม แนะนำหญ้ารูซี่ 2 ไร่ / วัว 1 ตัว ที่ปลูกได้งามในพื้นที่ราบสูงแล้วอย่าลืมช่วงหน้าแล้งควรเตรียมฟางสำรองไว้ด้วย

*** ข้อเสีย หากปล่อยให้วัวเล็มหญ้านานเกินไป หญ้าเติบโตช้ากว่าปกติจากการถูกเหยียบย้ำนานวันเข้าก็ตายได้

สำหรับเก็บเกี่ยวให้ในคอก แนะนำหญ้าเนเปียร์ 1 ไร่ / วัว 4 ตัว เพราะให้ผลผลิตสูงและ อายุยาวเหมาะกับปลุกในพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำทั้งปี ถ้าตัดเป็นหญ้าสดให้ ควรตัดให้ 15 % ของน้ำหนักตัว แต่ถ้าหญ่าแห้ง ราว ๆ 3 % ของน้ำหนักตัว

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 6
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 18

ดูแลรักษาอย่างไร ?

ควรกำจัดวัชพืช 2 สัปดาห์หลังจากปลูกทางลาดและคลุมดินเพื่อปล่อยทิ้งไว้ ก่อนที่เราจะปลูกหญ้าด้วยซ้ำ จำเป็นต้องไถดินเพื่อให้วัชพืชเกิดอยู่ในดินเป็นเวลา 1 สัปดาห์ จากนั้นจึงควรไถดินกลบวัชพืชอีกครั้งจนกว่าดินจะราบเรียบและละเอียด หลังจากปรับระดับให้ละเอียดเรียบ

ถ้าปลูกหญ้าเป็นแถว ควรกําจัดวัชพืชโดยการพรวนดินระหว่างแถว สิ่งนี้จะช่วยปรับปรุงกระบวนการเจริญเติบโตของหญ้า เนื่องจากวัชพืชจะหมดไป การพรวนดินต้องรอจนกว่าดินจะแห้ง มันช่วยให้ทำงานจะง่ายขึ้นและวัชพืชก็จะตายด้วย

สำหรับหญ้าแทะเล็ม วัวจะกินเฉพาะหญ้าหลังจากที่ได้เล็มหญ้าแล้ว ดังนั้นวัชพืชรอบ ๆ วัชพืชต้องถูกกำจัดเพื่อไม่ให้มันเติบโตต่อไป เพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชบาน จนมีเมล็ดหากถึงขั้นนั้นการกำจัดยิ่งจะเป็นเรื่องที่ยากมากกกกก รีบกำจัดวัชพืชซะก่อนมันจะสายเกินไป

คำเตือน !! อย่าใช้สารกำจัดวัชพืชในหญ้า อาจมีสารตกค้างที่อาจเป็นอันตรายต่อวัวได้

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 1
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 19

การใส่ปุ๋ยมี 2 แบบ

1. ควรใช้ปุ๋ยคอกประมาณ 2 ตันต่อไร่ หรือใส่ปุ๋ยคอกหมูก็ได้ อินทรียวัตถุจะถูกเติมลงในดินและจะทำให้ดินร่วนละเอียด หญ้าจะเติบโตได้ดี

2. ปุ๋ยเคมีใช้สูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ระหว่างการเตรียมดินและใส่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) หลังตัดหญ้า 2 สัปดาห์ ในอัตรา 10 กิโลกรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม . ควรใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อดินเริ่มคลายตัวและหญ้าเริ่มงอกใหม่

ประโยชน์ของการเลี้ยงวัว

วัวเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก พวกเขาสามารถให้นม เนื้อวัว หนังและปุ๋ยแก่เราได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขาสามารถช่วยปรับปรุงสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน?

วัวแทะเล็มเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาทุ่งหญ้าให้แข็งแรง กีบโคจะทำลายดินซึ่งช่วยให้ออกซิเจนและน้ำเข้าถึงรากพืชได้ ช่วยให้หญ้าเติบโตแข็งแรงและลึกขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการพังทลายของดิน

วัวยังมีบทบาทสำคัญในการควบคุมวัชพืชและการเจริญเติบโตของพุ่มไม้ โดยการแทะเล็มบนต้นไม้เหล่านี้ พวกมันช่วยป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ายึดพื้นที่และเบียดเสียดหญ้าพื้นเมือง อันที่จริง การเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการจัดการอย่างดีสามารถเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชในพื้นที่ได้จริง

และสุดท้าย วัวสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศได้

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 5
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 20

ข้อเสียของการเลี้ยงวัว

แม้ว่าการเลี้ยงวัวอาจมีข้อดีบ้าง แต่ก็มีข้อเสียหลายประการที่ต้องพิจารณา ข้อเสียเปรียบหลักประการหนึ่งคือผลกระทบที่โคสามารถมีต่อสิ่งแวดล้อมได้ การเลี้ยงโคสามารถนำไปสู่การพังทลายของดินและการบดอัด รวมทั้งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ข้อเสียที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการปล่อยก๊าซมีเทนที่ผลิตโดยปศุสัตว์ มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความกังวลเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ยังเป็นข้อเสียที่สำคัญของการเลี้ยงโค เนื่องจากอาจมีสภาพและการรักษาที่ไม่ดี

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 4
Agriculture industry, rural farming, Asian male farmer or farmer feeding cow hay Concept : Animal husbandry or farmer raising wagyu cows in cowshed. industrial farm

ข้อดีและข้อเสียของการเลี้ยงวัว

วัวมักถูกเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร แต่ก็สามารถนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์จากนมและเครื่องหนังได้ การเลี้ยงวัวมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นควรพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์มของคุณก่อนตัดสินใจ

ข้อดี

การเลี้ยงปศุสัตว์สามารถปรับปรุงทุ่งหญ้าที่พวกเขากินหญ้าได้จริง กีบของพวกมันทำให้ดินแตกซึ่งทำให้น้ำและอากาศไปถึงรากพืชได้ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลายและมีสุขภาพดีขึ้น วัวยังให้ปุ๋ยกับทุ่งหญ้าในขณะที่กินหญ้า ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี kasetkrub 7
ปลูกหญ้าเลี้ยงวัว แบบไหนดี 21

จุดเสีย

การเลี้ยงปศุสัตว์อาจทำให้พื้นที่รกเกินไป นำไปสู่การสูญเสียพืชพรรณและการพังทลายของดินชั้นบน หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม การเลี้ยงปศุสัตว์อาจสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศที่ละเอียดอ่อน เช่น พื้นที่ชุ่มน้ำ

โดยสรุป การปลูกหญ้าวัวเป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่ต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย ด้วยปริมาณแสงแดดและน้ำที่เหมาะสม หญ้วัวของคุณจะเจริญเติบโต ให้แน่ใจว่าได้ใส่ปุ๋ยหญ้าวัวของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพืชผลอุดมสมบูรณ์ ขอบคุณสำหรับการอ่านและขอให้โชคดี!

เพิ่มความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

หมวดหมู่

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เกษตรครับ
www.kasetkrub.com

เกษตรครับ ฝากขายสินค้าเกษตรออนไลน์ได้ง่ายๆ ช่วยเพิ่มตัวเลือกให้กับท่าน เราออกแบบระบบมาเพื่อที่จะให้เกษตรกรทุกคนได้กำหนดราคาสินค้าด้วยตัวเอง

Copyright © kasetkrub 2021 All rights reserved.